Nasty Idols - Andy
Black on white
0,88 mm.
Stock: 15